Skip to main content
Panoramska slika grada

Koledar prireditev Muzeja norosti 2022

In English below. Deutsche Übersetzung unten.

Grad Cmurek je več kot muzej, je izobraževalno središče za ljudi vseh generacij, lokalno srečevališče in skupnostna točka. 

7. maj, sobota, »Nora pomladna izmenjava semen in sadik« s kulturnim programom, ob 14. uri.

18. junij, sobota, »Kresnica« s kulturnim programom.

10. september, sobota, Projekcija dokumentarnega filma »3400 žemljic - Begunci. Pomočniki. Ljudje« (režiser in producent Heinz Trenczak), ob 18.30 uri.

8. oktober, sobota, Pogovor s fotografom Simonom Changom ob zaprtju razstave »Psihiatrična bolnišnica Hawler v Erbilu v Južnem Kurdistanu v Iraku«.

17. december, sobota, »Nori december« s kulturnim programom na grajskem dvorišču.

Obeta se še mnogo več, med drugim likovne delavnice, ustvarjanje z glino in bralni krožek v okviru študijskih krožkov

Kontakt za več informacij:  070 433 219 ali e-pošta: info@muzejnorosti.eu

Der Veranstaltungskalender des Museums des Wahnsinns 2022

Schloss Obermureck ist mehr als ein Museum, es ist ein Bildungszentrum für Menschen aller Generationen, ein lokaler Treffpunkt und ein Zentrum der Gemeinschaft.

7. Mai, Samstag, "Verrückte Frühlings-Samen- und Setzlingstauschbörse" mit Kulturprogramm, um 14 Uhr.

18. Juni, Samstag, "Sonnwendfeuer" mit einem Kulturprogramm.

10. September, Samstag, Vorführung des Dokumentarfilms "3400 Semmeln - Füchtende. Helfende. Menschen" (Regisseur und Produzent Heinz Trenczak), um 18.30 Uhr.

8. Oktober, Samstag, Gespräch mit dem Fotografen Simon Chang anlässlich der Schließung der Ausstellung "Hawler Psychiatrisches Krankenhaus in Erbil, Südkurdistan, Irak".

17. Dezember, Samstag, "Verrückter Dezember" mit einem Kulturprogramm im Schlosshof.

In den Studienkreisen wird es noch viel mehr geben, darunter Kunstworkshops, Tonarbeiten und einen Lesekreis.

Kontakt für weitere Informationen: 00386 70 433 219 oder E-Mail: info@muzejnorosti.eu

The Museum of Madness 2022 calendar of events

Cmurek Castle is more than a museum, it is an educational centre for people of all generations, a local meeting place and a community focal point.

7 May, Saturday, "Crazy Spring Seed and Seedling Exchange" with a cultural programme, at 2 pm.

18 June, Saturday, "Midsummer Evening" with a cultural programme.

10 September, Saturday, Screening of the documentary "3400 Bread Rolls - Refugees. Helpers. Humans" (director and producer Heinz Trenczak).

8 October, Saturday, Talk with photographer Simon Chang at the closing of the exhibition "Hawler Psychiatric Hospital in Erbil, Southern Kurdistan (Iraq)".

17 December, Saturday, "Crazy December" with a cultural programme in the castle courtyard.

There will be much more, including art workshops, clay making and a reading circle in the study circles.

Contact for more information: 00386 70 433 219 or e-mail: info@muzejnorosti.eu

Prijavite se na novice
 

Če želite biti obveščeni o dogajanju pri nas, nam zaupajte svoj email naslov.
 

Vaš e-naslov bomo hranili za pošiljanje obvestil Muzeja norosti, teh podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. V kolikor obvestil Muzeja norosti ne želite več prejemati, nam to sporočite na info@muzejnorosti.eu in vaš e-naslov bomo izbrisali iz našega seznama. Hvala za zaupanje.

V katerem jeziku želite prejemati novice