Skip to main content
knjiga in cigareti

Kaj počnemo v Muzeju norosti

V Muzeju norosti se ukvarjamo z raziskovanjem, ohranjanjem in predstavljanjem zgodovine gradu Cmurek na Tratah, ki sodi med najstarejše in največje gradove na Slovenskem.

V muzeju združujemo moči domačini s slovenske in avstrijske strani Mure, ki se prepoznavamo kot dediščinska skupnost. Naša zanimanja segajo na področje paleontologije, arheologije, zgodovine, arhitekture, likovne, glasbene in besedne umetnosti, kulture, naravne dediščine in nasploh čezmejnega sodelovanja.

Zasnovali smo lokalno čezmejno središče, ki je odprto v svet. Gradimo participatorni muzej in predstavljamo težavno dediščino. 

Ustvarjamo prostor spominjanja in spoštovanja.

Nekaj naših aktivnosti smo zabeležili tudi v gibljivi sliki ali pisani besedi. Oglejte si jih.

Projekti

Iz institucij k ljudem

V Muzeju norosti domačo in tujo javnost ozaveščamo o tem, da je Slovenija ena najbolj institucionaliziranih držav na svetu in da so ljudem, ki živijo v institucijah, kršene človekove pravice. Izkušnje kažejo, da so ljudje s tem sistemskim problemom slabo seznanjeni in da kljub opozorilom stroke ni politične volje za izvedbo procesa dezinstitucionalizacije, ki se je začel in končno tudi ustavil z zaprtjem zavoda za duševno in živčno bolne na Tratah, v katerem od leta 2013 delujemo.

skupinska spalnica

Regijski center za dezinstitucionalizacijo

Evropski dokumenti vse države članice EU zavezujejo, da razvijajo službe za oskrbo in pomoč v skupnosti, s podporo katerih lahko ljudje ostanejo doma in se jim ni treba preseliti v zavode ali domove. Vse premalo je znano, da je Slovenija druga najbolj institucionalizirana država v Evropi. Kljub temu se pri nas število kapacitet v posebnih zavodih in domovih ni zmanjšalo in obrnilo v smer oskrbe in pomoči v skupnosti, ampak se še nadaljuje trend gradnje domov. Situacija v letu 2020 v povezavi z epidemijo nam je potrdila, da so najbolj ogroženi, najmanj zaščiteni in najbolj izpostavljeni najhujšim zapletom in izidom ravno ljudje v institucijah.

Dejavnosti na gradu

Izbrana področja delovanja

 

V Muzeju norosti se ukvarjamo z raziskovanjem narave in kulturne dediščine. Prizadevamo si za dezinstitucionalizacijo. Vsebine predstavljamo na razstavah, še posebej z umetnostjo in kulturnimi prireditvami. Posebno pozornost namenjamo mladim, v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami izvajamo izobraževanja o izbranih temah.

 

Povežite se z Muzejem norosti, če vas zanima, katera od izbranih tem:

 

* Zgodovina gradu Cmurek

* Zgodovina življenja ob meji

* Zgodovina norosti

* Dvorec Novi Kinek oz. Kapralov grad oz. zgornji grad na Tratah  

* Hansonov oz. Petkov mlin

* Sergej Kapralov, ruski zdravnik

* Terezija Mostler, ena prvih slovenskih fotografinj

* Arheološko najdišče “Anziglperk”

* Paleontologija 

Gradivo na mizi
Dejavnosti na gradu

Študijski krožki Andragoškega centra Slovenije

 

S podporo Andragoškega centra Slovenije izvajamo študijske krožke, katerih namen je raziskovati, se izobraževati, sodelovati in povezovati. Izbrane teme želimo z različnimi aktivnostmi približati skupnosti, ter tako prispevati k večji solidarnosti, krepitvi socialnih mrež, ter nasploh k višji kvaliteti življenje na podeželju.   

 

Študijski krožki 2021/2022:

 

* Krepitev skupnosti

* Norost in ustvarjalnost

* Živimo s kulturno dediščino Cmureka

* Prebiranja v Muzeju norosti

Sodelovanja

Strokovna podpora

  • dr. Igor Sapač, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru
  • dr. Vito Flaker, dr. Andreja Rafaelič, dr. Darja Zaviršek, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
  • dr. Rajko Muršič, dr. Jože Hudales, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • dr. Andreja Rafaelič in Katarina Ficko, Inštitut RS za socialno varstvo
  • Andreja Slameršek, Društvo za preučevanje rib Slovenije

Lokalne organizacije

Kultura in umetnost

Narava

Aktualne objave

Prijavite se na novice
 

Če želite biti obveščeni o dogajanju pri nas, nam zaupajte svoj email naslov.
 

Vaš e-naslov bomo hranili za pošiljanje obvestil Muzeja norosti, teh podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. V kolikor obvestil Muzeja norosti ne želite več prejemati, nam to sporočite na info@muzejnorosti.eu in vaš e-naslov bomo izbrisali iz našega seznama. Hvala za zaupanje.

V katerem jeziku želite prejemati novice